Naarmate kinderen ouder worden, moeten ze mogelijk naar een andere klas in uw instelling worden verplaatst.

Inloggen bij Parent

Gebruik uw gebruikersnaam en wachtwoord om u aan te melden bij uw Parent™ -account.

Kies een instelling

Klik op de naam van de instelling waar u de klas van een kind wilt wijzigen. Als u slechts één instelling heeft, kunt u deze stap overslaan.

U wordt doorgeleid naar het Dashboard van de geselecteerde instelling.

Selecteer een klas

Selecteer de klas van het kind in de lijst onder Klassen.

Wisselen van klas

  • Selecteer een kind of meerdere kinderen door op hun foto pictogrammen te klikken en klik vervolgens op het pictogram Wisselen in het menu dat onderaan verschijnt.

  • Kies de klas waar u een kind naar toe wilt verplaatsen.

  • Klik op de knop Indienen.

Did this answer your question?