Vi hos Parent har udviklet en Roller funktion for at give dig fuld kontrol over det adgangsniveau som brugerne får i institutionen. Kun en Institutions Admin, eksempelvis en ejer af institutionen kan oprette, rette og tildele nye roller. Den enkelte rolle kan blive tildelt i hele organisationen eller for brugere i en specifik institution. Lad os vise dig hvordan.

Gå til rolle siden

Log ind til din Parent™ konto og klik på Vis knappen ved siden af "Roller" for at komme til Rolle siden. 

Rolle siden er en tabel som er grupperet med type af adgang som kan defineres for hver rolle. For eksempel giver Basis kategorien administrator mulighed for at give adgang til basale børn og ansatte information til specifikke roller. Resten af kolonerne er til de forskellige roller oprettet af administrator og den adgang de er blevet givet.

Opret ny rolle

Klik på Dan rolle knappen i øvre højre hjørne af siden. En popup vil fremkomme som det ses på nedenstående billede.

Gør følgende trin for at afslutte oprettelse af ny rolle:

  • Skriv det nye navn på rolle i Rolle navnefeltet.
  • Klik på Gem knappen.

En ny kolonne vil fremkomme med navnet på den nye rolle. 

Den nye rolle vil ikke have nogen mulighed for at give yderligere tilladelse til den nye rolle. Læs denne artikel

Note: Du kan give samme type adgang til en gruppe af pædagoger eller ved at give dem den samme rolle. Læs artiklen omkring "hvordan du tildeler roller til personale og kontakter".

Did this answer your question?