Hvis du har brug for at oprette en rolle i en enkelt institution (og ikke hele organisationen/virksomheden) bedes du følge disse trin.

Log ind til Parent

Brug dit brugernavn og password til at logge inde på din Parent™  konto.

Vælg institution

Klik på navnet på den institution som du ønsker rollen bliver oprettet i. 

Du bliver ledt til Oversigt i den valgte institution.

Gå til Rolle siden

Klik på Muligheder ikonet.

Der er to måder at få adgang til rolle siden.

Gennem siden Muligheder ved at gøre følgende:

  • Klik på Vis knappen under institutionens navn. 

Gennem siden Personale ved at gøre følgende:

  • Klik på Vis knappen under Personale ikonet.

Personale & adgangskontrol siden klik på Håndter roller knappen

Du bliver ledt til institutionens rolle side. 

Note: Roller som har "Virksomheds rolle" ved siden af dem er for roller oprettet for hele virksomheden og ikke for den enkelte institution. Disse roller kan kun blive redigeret gennem virksomhedens rolle side. Check denne artikel for at lære hvordan du redigerer virksomhedens roller.

Opret nye roller

Klik på Opret Rolle knappen i øverste højre hjørne af siden. Nedenstående popup vil fremkomme.

Følg følgende trin for at færdiggøre oprettelse af ny rolle:

  • Skriv det nye rolle navn i Navn på rolle feltet
  • Klik the Gem knappen.

Note: Den nye rolle vil fremkomme med virksomhedens roller.

Did this answer your question?