Når roller er oprettet for en enkelt institution kan du redigere disse roller på følgende måde:

Log ind til Parent

Brug dit brugernavn og password til at logge ind på din Parent™ konto

Vælg institution

Klik på navnet på institutionen du ønsker at rollen oprettes i. 

Du bliver ledt  til Oversigt i den valgte institution.

Gå til Rolle siden

Klik på Indstillinger ikonet.

Der er to måder at tilgå rolle siden.

Gennem siden Indstillinger ved at gøre følgende:

  • Klik Vis knappen under institutionens navn.

Gennem siden Medarbejder ved at gøre følgende:

  • Klik Vis knappen under Medarbejder ikonet.

På siden Personale & tilgængelighedskontrol klik på Håndter roller knappen.

Du bliver ledet til institutionens rolle side. 

Klik på rolle navn

Klik på den rolles navn, som du vil redigere. I dette eksempel redigeres rollen med navn Medarbejder.

Navnet bliver redigerbart og du kan skifte navn. 

Vælg rolle funktioner

  • Vælg at sætte flueben ved siden af den type af funktion som du vil give rollen. Fluebenet bliver blåt, når funktionen er aktiv. 
  • Klik fluebenet ved siden af navnet på rollen.

Ved at afbryde alle ændringer til denne rolle tryk X ikonet lige over navnet på rollen.

Did this answer your question?