Hver oprettet rolle har tildelt tilladelser/funktioner for brugeren. Parent gør det muligt at slette brugere fra en rolle. 

Log ind til Parent

Benyt dit brugernavn og password til at logge ind på Parent. 

Vælg institution

Klik på institutionens navn, som du ønsker rollen oprettet i. Hvis du har én institution kan du springe dette trin over. 

Du bliver ledt til Skrivebordet på den valgte institution.

Gå til indstillinger

Klik på Indstillinger ikonet for at komme til siden Indstillinger.

Gå til siden Personale & tilgængelighedskontrol 

Klik på Vis knappen under medarbejder ikonet for at komme til siden Personale & tilgængelighedskontrol

Slet Medarbejder fra Rolle

For at slette rolle tildelt til medarbejder gå gennem følgende trin:

  • Klik på menuen Flere Muligheder (3 vertikale prikker) ved siden af den medarbejder du ønsker at tildele en rolle. Vælg derefter muligheden Skift rolle.

Eller klik på rolle navnet tildelt til medarbejderen. 

En lille skærm vil fremkomme med medarbejderens information og de roller som der kan tildeles. 

Vælg det flueben ved siden af Ingen adgang og klik på Gem knappen.

Did this answer your question?