Flytt, Del, Gi Nytt Navn, og Slett Dokumenter

Lær hvordan du kan flytte, dele, slette, eller gi nytt navn til en mappe eller ett dokument

Logg på Parent

Logg inn på din Parent konto med brukernavn og passord.

Velg en institusjon

Klikk på navnet til institusjonen hvor du vil flytte, dele, gi nytt navn, og slett en mappe med dokumenter

Velg Verktøy

Klikk Vis under Dokumenter.

Skærmbillede 2022-05-09 kl. 11.32.33

Klikk på de tre prikkene til høyre for mappen som du vil enten flytte, dele, gi nytt navn eller slette.

Skærmbillede 2022-05-09 kl. 11.50.37

Del en mappe/ett dokument

 • Velg Del fra listen

 • Instillinger for deling vindu vil dukke opp

Søk for mottakere: Du kan søke på mottakere som du vil dele mappen/dokumentet med.

Kan se: Du kan velge om mottakerne vil kunne se eller om de skal kunne ha eierskap over mappen/dokumentet.

Legg til: Klikk på legg til etter å ha valgt mottakere og tilpasset om du syns mottakerne skal kunne se eller ha eierskap over mappen/dokumentet.

Flytt en mappe/dokument

 • Velg flytt til fra listen.

 • Flytt vinduet vil dukke opp

 • Velg den ønskede mappen, så klikker du på Flytt.


Gi mappen/dokumentet ett nytt navn

 • Velg gi nytt navn fra listen.

 • Gi nytt navn vinduet vil dukke opp.

 • Skriv inn det ønskede navnet, så klikker du på Lagre.

Slett en mappe/dokument

 • Velg Slett fra listen.

 • En varselmelding vil dukke opp.

 • Klikk Ja hvis du vil slette mappen/dokumentet.