Opprett, rediger, print, og slett lister

Lær hvordan du kan velge å redigere, pringe og slette lister

Logg inn på Parent

Logg inn på din Parent konto med brukernavn og passord.

Velg en institusjon

Klikk på navnet til institusjonen hvor du vil opprette en liste.

Du vil bli tatt til Kontrollpanelet til institusjonen. Hvis du bare har en institusjon så vil du bli tatt til Kontrollpanelet automatisk.

Gå Til Lister

Klikk på Verktøy ikonet også klikker du på Vis under Lister.

Skærmbillede 2022-05-09 kl. 12.12.21

For å opprette en liste, følg disse stegene:

 • Klikk på Opprett Liste knappen.

 • Klikk på Legg til kolonne knappen og velg informasjonen som du vil legge til i listen fra rullegardinmenyen

Skærmbillede 2022-05-09 kl. 12.12.53

Velg filtere å legge til listen fra disse alternativene:

 • Status: Velg om du vil inkludere kommende, nåværende, trukket tilbake, eller alle tre statuser for barna på listen.

 • Vis: Velg å filtrere barn ved å bruke innsjekkoppføringen for en viss periode.

 • Alder: Velg aldersspennet på barna du vil legge til listen.

 • Kjønn: Velg hvilke kjønn du vil inkludere i listen.

 • Kontakt Informasjon: Velg hva slags informasjon må kontakten ha for å være inkludert i listen. For eksempel, hvis du vil inkludere kontakter med en e-post adresse, velg Ja alternativet i rullegardiglisten fra menyen under e-post.

 • Kontaktens Relasjon: Velg å filtrere listen utifra kontaktens forhold til barnet.

 • Helseinformasjon: Velg å filtrere listen utifra barnets helseinformasjon.

Når du er ferdig med å opprette en liste, skriv inn navnet på listen også klikker du på Lagre.

Skærmbillede 2022-05-09 kl. 12.13.19

Rediger en liste

Du kan redigere en allerede eksisterende liste ved å gjøre følgende:

 • Finn listen som du vil endre og klikk på den eller velg rediger knappen fra alternativmenyen (tre horisontale prikker) til høyre for navnet.

 • Endre filtre, inkluderte detaljer, eller listens navn.

 • Klikk på Lagre knappen og listen din blir oppdatert.

Slett en liste

 • Finn listen som du ønsker å slette.

 • Velg slett knappen fra rullegardinlisten til høyre for listens navn.

 • Klikk Ja knappen for å slette listen.

Print en liste

 • Finn listen du ønsker å printe ut.

 • Klikk på navnet til listen så klikker du på Last ned.

 • Velg formatet som du vil laste ned (PDF eller CSV).

 • Den printbare versjonen av listen vil dukke opp og du kan velge å laste ned eller printe den ut.

Merknad: Du kan også velge å printe alternativene fra menyen (tre horisontale prikker) til høyre for listens navn på Liste siden.