Rediger en gruppe

Denne artikkelen vil vise deg hvordan du kan redigere en eksisterende gruppe

Logg på Parent

Logg inn på din Parent konto med brukernavn og passord.

Velg en Instutisjon

  • Klikk på navnet til instutisjonen hvor du vil redigere på en gruppe

  • Klikk på Kontrollpanel

Skærmbillede 2022-05-09 kl. 08.15.51
  • Bla ned til Grupper

  • Klikk på gruppen du vil redigere

Deretter klikker du på tannhjulet som er markert med en rød firkant på bilde under.

Skærmbillede 2022-05-09 kl. 08.16.16
  • Du vil da komme til gruppens informasjon

  • Guppenavn: du kan endre navnet på gruppen.

  • Gruppebeskrivelse: du kan endre beskrivelsen av gruppen.

  • Gruppens personal forhold: bestem deg for det ønskede forholdet mellom barn og ansatte. For eksempel, hvis du trenger 1 ansatt for hvert 5 barn - sett forholdet til 5.

  • Velg statusene som kan bli registrert i gruppen: bestem hvilke statuser som de ansatte kan registrere i gruppen

Deretter kan du trykke på Lagre.