Rediger romdetaljer

Hvordan å redigere romdetaljene i avdelingene dine

Logg inn på Parent

Logg inn på Parent kontoen din med brukernavn og passord.

Velg instillinger

Klikk på Instillinger och vis under Avdelninger

Velg en avdeling

Klikk på navnet på avdelingen der du vil endre detaljer.

Skærmbillede 2022-05-04 kl. 13.00.35

Velg instillinger

Klikk på Instilinger (tannhjulet til høyre for avdelingsnavnet). Derfra vil du bli sendt til siden med klasseinformasjonen.

Nå kan du redigere alle romdetaljene, inkludert:

  • Foto: du kan laste opp ett bilde.

  • Rom navnet: du kan endre navnet på rommet.

  • Rom beskrivelsen: du kan legge til en rombeskrivelse.

  • Telefonnummer: du kan legge til ett telefonnummer til rommet.

  • Kapasitet: du kan velge kapasiteten til barna i rommet.

  • Personal forhold: du kan velge antall ansatte i forhold til hvor mange barn du vil ha per ansatt.

  • Statuser: Du kan velge statusene som er assosiert med rommene.

  • Statuser sett av foreldre: Du kan velge hvilke statuser du vil foreldrene skal kunne se.

Når du er ferdig kan du trykke på Lagre knappen.