Flytta, dela eller ta bort dokument

Hur du flyttar, delar, redigerar och raderar dokument och mappar i Dokumentcentret

Logga in på Parent

Använd din email och ditt lösenord för att logga in på ditt Parent konto.

Välj enhet/institution

Om du har flera enheter så klicka på den enhet du önskar hantera.

Välj Verktyg

Klicka på Verktyg i panelen högst upp, och sedan på Visa under Dokument.

Klicka på ikonen med 3 prickar intill mappen/dokumentet du önskar hantera.

Dela mapp eller dokument

 • Välj Dela från listan som dyker upp när du tryckt på prickarna.

 • Ett pop-up fönster med Delningsinställningar dyker då upp.

 • Sök efter mottagare: sök eller välj i listan vilka som mappen/dokumentet ska delas med.

 • Kan visa: välj Kan visa om mottagaren endast ska kunna visa mappen/dokumentet eller välj Har ägarskap (endast personal) för att ge mottagaren behörighet att redigera mappen/dokumentet.

 • Lägg till: klicka på Lägg till efter att du valt en mottagare och dennes behörighet. Du kan lägga till olika mottagare med olika behörighet för visning/redigering.

Flytta mapp eller dokument

 • Välj Flytta till från listan som dyker upp när du tryckt på prickarna.

 • Ett pop-up fönster dyker då upp.

 • Välj den mapp du önskar flytta dokumentet till och klicka på Flytta.

Byt namn på mapp eller dokument

 • Välj Byt namn från listan som dyker upp när du tryckt på prickarna.

 • Ett pop-up fönster dyker då upp.

 • Skriv in det nya namnet och klicka på Spara.

Radera mapp eller dokument

 • Välj Radera från listan som dyker upp när du tryckt på prickarna.

 • Ett varningsfönster dyker då upp. Bekräfta att du vill radera mappen/dokumentet genom att klicka på Ja.