Personalschema

Hur du använder och lägger till personalscheman

Schemaläggning kan vara tidskrävande och därför har vi gjort en enkel funktion för schemaläggning av er personal som sparar tid och energi. Schemat kan upprepas eller anpassas för varje medarbetare, och det är enkelt att se vilken avdelning personalen ska vara på och exakta arbetstider.

Klicka på Verktyg

  • Klicka på Visa under Personalschema

  • Välj den vecka du vill lägga till schema för och klicka sedan på Schema

  • Ett pop-up fönster dyker upp där du kan välja alla medarbetare eller välja en särskild medarbetare

  • Klicka på Nästa

1 - Välj start- och slutdatum för schemat du önskar lägga in

2 - Välj vilka veckor som schemat ska upprepas på

3 - Välj Lägg till om du vill addera till eventuellt befintligt schema eller Skriv över om du vill ersätta det befintliga schemat

4 - Här ser du verksamhetens öppettider

5 - Här ser du veckans första dag och en lista över personalen du valt att lägga in schema för

När du är klar klickar du på Skicka.

** Notera: Om du behöver redigera en personalroll för att ge denne behörighet att se/redigera personalschemat kan du läsa hur du redigerar en roll för att se till att medarbetaren har önskad behörighet:

  • För hantering av personalschema, se till att markera behörigheten "Hantera personalschema"

  • För att endast kunna se personalschemat, se till att markera behörigheten "Se personalschema"