Redigera en aktivitet i veckoschemat

Hur du redigerar en aktivitet i veckoschemat via kalendern

Ibland kan planerna eller omständigheterna förändras och du behöver redigera en aktivitet som du lagt till i veckoschemat. Följ stegen nedan för att lära dig hur du redigerar en aktivitet.

Logga in på Parent

Använd din email och ditt lösenord för att logga in på ditt Parent konto.

Välj enhet/institution

Om du har flera enheter så klicka på den enhet där du önskar redigera en aktivitet.

Gå till Kalender

  • Klicka på Kalender i panelen högst upp, och leta upp aktiviteten du önskar redigera.

  • Klicka på aktivitetens namn, eller klicka på dom 3 prickarna till höger.

  • Ett pop-up fönster dyker då upp. Klicka på de 3 prickarna till höger och sedan Redigera.

  • Du kan nu ändra mottagare, datum, tid, titel och beskrivning för aktiviteten.

När du är klar, klicka på Spara för att uppdatera informationen för aktiviteten.