Skapa ett veckoschema

Hur du enklare planerar veckan genom att skapa ett veckoschema

Veckoschemat underlättar planeringen för kommande veckor och det går att skapa veckoscheman för hela verksamheten, specifika avdelningar eller grupper, och till och med individuella scheman för dem barn som har behov av detta.

Logga in på Parent

Använd din email och ditt lösenord för att logga in på ditt Parent konto.

Välj enhet/institution

Om du har flera enheter så klicka på den enhet där du önskar skapa ett veckoschema.

Välj Kalendern

  • Klicka på Kalender i menyn högst upp.

  • Klicka på Veckoschema till höger.

Du tas nu till en ny sida där du kan lägga in detaljer för veckoschemat.

Mottagare: välj vilka som schemat ska gälla för, t.ex en klass eller hela förskolan.

Datum: välj datum du vill lägga in schema för.

Start- och sluttid: välj start- och sluttid för den aktivitet du önskar lägga till i schemat.

Titel: välj titel på aktiviteten.

Beskrivning: skriv in en beskrivning av aktiviteten (valfritt).

Påminnelse dagen innan: klicka i om du önskar skicka ut en påminnelse dagen innan.

OBS: när du fyllt i fälten ovan, klicka på Lägg till ny för att fortsätta lägga in schemat för dagen och veckan. Klicka inte på Skapa längst ned förrän du lagt till allt du önskar och är klar med ditt veckoschema.