Visa personalens arbetstimmar

Hur du ser personalens arbetstimmar

Lägg ned mindre tid på att registrera och hantera personalens arbetstimmar genom att använda arbetstidsrapporten. Följ stegen nedan för att lära dig hur du gör.

Logga in på Parent

Använd din email och ditt lösenord för att logga in på ditt Parent konto.

Välj enhet/institution

Om du har flera enheter så klicka på den enhet där du önskar visa personalens arbetstimmar.

Via Verktyg

Klicka på Verktyg i panelen högst upp, och scrolla sedan ned till Arbetstimmar och klicka på Visa.

Här ser du en översikt över alla dina medarbetares in- och utcheckningstider, sjukfrånvaro och ledigheter.

Ladda ned arbetstidsrapporten

För att ladda ned rapporten/listan följ stegen nedan:

  • Klicka på Ladda ner till höger.

  • Välj CSV.

  • Välj vilka datum som rapporten ska gälla för.

  • Välj om du önskar inkludera fler detaljer, så som användar-ID genom att bocka i eller ur Detaljerad CSV-fil.

  • Klicka på Exportera.

Filen laddas ned till din enhet och du kan öppna och visa rapporten när som helst. Den kan också analyseras vidare i Excel.

Lägga till eller redigera arbetstimmar

För att manuellt lägga till, ändra eller ta bort arbetstimmar för en medarbetare, följ stegen nedan:

  • Expandera avdelningen där medarbetaren jobbar genom att trycka på pilen.

  • Du ser då alla medarbetare på just den avdelningen. Tryck på det gröna plustecknet intill den medarbetare du önskar redigera tidrapporten för.

  • Välj +Lägg till för att lägga till arbetstimmar, sjukfrånvaro eller ledighet för en viss dag.

  • Klicka på befintlig arbetstid för att ändra eller ta bort den inrapporterade arbetstiden, sjukfrånvaron eller ledigheten.

När du lagt till eller ändrat arbetstiden, glöm inte att klicka på Spara.